Unga ledare å de då va

13 Jenny Hjalmar Åkerblad om kompetensutveckling på IKEA

May 26, 2021

Jenny Hjalmar Åkerblad  arbetar med ledarskaps- och kompetensutveckling på IKEA. ”People and Business together” är verkligen ledord inom IKEA-koncernen. Det är det som gör att bolaget går bra, människor och affärer i samverkan.

Jenny menar att ledarskap som fungerar för personalen och ser till deras välmående är det som genererar goda affärer.

På IKEA har man länge haft olika kompetensutvecklingsprogram inom ledarskapsspåret, men de såg att de oftast vände sig till 40+ eller 50+, därför har de nu utvecklat ett program som vänder sig till yngre ledare. Det är ett program som de som är intresserade får söka till och sedan är det en tuff urvalsprocess.

Jenny framhåller att på IKEA finns det alltid utvecklingsmöjligheter för den som vill utvecklas.

Avsnittet är programlett av Malin Johansson  och Sofia Löfgren 

Producerat av Anna Wahlstam

Podbean App

Play this podcast on Podbean App